צילום מסעדות">

Photo Restaurants


צילום מסעדות

Today we will talk about photography restaurants. Photo Restaurants comprised of various genres of photography. Let's start with the food and go through the building and the people.
At this point, I would note that if you are looking for a professional photographer, Please feel free to contact me at-hi@israel-in-photos.com
Photo Components dishes and dishes themselves refers to a category of צילום מוצרים. But it is different from photography products Classic. Filming portions are not looking for a white background with a reflection or as background in loveצילומי תכשיטים. Since there are no reflections and the object is not properly illuminate large, This type of photography equipment does not need much and the most important things are light and packet sequencing.
בדרך כלל מצלמים את האוכל מלמעלה בזוית והזוית (בין המצלמה לקו האופקי) יכולה להשתנות מ-30 ל-90 מועלות. Photos first person, Photographs them as if the viewer is less common diner industry and in my opinion a shame. Because ultimately that's what the restaurants want, Customer come and eat.
דוגמה לצילום first person: בליקר בייקרי - Bleecker Bakery-5
The second is a genre of photography restaurant itself, Namely photography and architectural interior design. I've written much about this topic and pageצילום אדריכלי ועיצוב פניםYou can find all the relevant posts. I'll just mention that if the restaurant is great, Brighten it can be a challenge. ואז יש מספר חלופות: להשתמש רק בתאורה קיימת ואור טבעי, Bring a lot of lighting or enlighten every time another part of the frame and then blend it all together.
And a third genre is relevant to photography restaurants photography People. Actually photography restaurant staff inside the restaurant, That is not accustomed to these environmental portraits portrait. צילומים אלה נחלקים לשני סוגים: צילומים תיעודיים (או צילומים עיתונאיים בהם הצלם מתעד את מה שהוא רואה) וצילומים מבוימים (בהם אומרים לצוות בדיוק מה לעשות). Preferably after taking the restaurant will be two types of photographs. But in most cases the cameras restaurant staff not at all, Unless it comes at Chef, then there will be some other kind of photography.
Photos of people can be found atתיק עבודותתחת הקטגוריה: אנשים בעבודה.
אני מקווה שפוסט זה הקנה רקע בנושא צילום מסעדות ואם יש לכם שאלות או הערות אתם מוזמנים לפנות אלי במייל ל:hi@israel-in-photos.com Or leave a comment below.

Additional Resources

Here are several resources that I created to help travelers:

And if you have any questions then check out Useful Information For Tourists To Israel.

Did not find what you were looking for? Email me at hi@israel-in-photos.com, and I will do my best to answer your questions.

Lev Tsimbler

Lev from israel-in-photos.com. You can contact me at hi@israel-in-photos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + two =

Recent Content