link to Photo Restaurants

Photo Restaurants

היום נדבר על צילום מסעדות. צילום מסעדות מורכב ממספר ז'אנרים של צילום. נתחיל עם האוכל ונעבור למבנה...

צילום מסעדות">
link to Product Photography

Product Photography

היום, בהמשך לפוסט על צילום תכשיטים, נדבר על צילום מוצרים. לצורך הפוסט בחרתי במוצר לא פשוט, מוצר שיכול לעשות...

צילום מוצרים">
link to Jewelry Photography Tips

Jewelry Photography Tips

היום נדבר על צילום תכשיטים. נראה איך כדאי לצלם תכשיטים, איזה ציוד נדרש ואני אציג מספר דוגמאות. בואו...

טיפים לצילום תכשיטים">